8 มิถุนายน 2562 เผยไทยแหล่งเพาะเลี้ยง-ลอบส่งออกม้าน้ำอับดับ 1 โลก

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/837301

เว็บไซต์ข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานสถานการณ์ประชาการม้าน้ำทั่วโลกที่มีจำนวนลดลง เนื่องจากการลักลอบค้าม้าน้ำกลับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในฮ่องกง ที่มีความเชื่อว่าการบริโภคม้าน้ำจะช่วยเพิ่มสมรรภาพทางเพศ ทั้งนี้ โปรเจ็กต์ ซีฮอร์สได้เผยแพร่งานวิชัยที่บ่งชี้ว่า ประชากรม้าน้ำอย่างน้อย 11 สายพันธุ์ ลดลงไปประมาณร้อยละ 30-50 ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งม้าน้ำทุกสายพันธุ์ถูกจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครองตาม อนุสัญญาด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ตั้งแต่ปี 2545 สามารถส่งออกม้าน้ำได้หากได้จากแหล่งถูกกฎหมายและมีเอกสารพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียมีกฏหมายห้ามส่งออกม้าน้ำ แต่กฏหมายนี้กลับทำให้เกิดตลาดมืดลักลอบค้าม้าน้ำขึ้นมา ซาราห์ ฟอสเตอร์ ผู้จัดการโครงการโปรเจ็กต์ ซีฮอร์ส มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา กล่าวว่าฮ่องกงเป็นประเทศที่มีการนำเข้าม้าน้ำประมาณ 2 ใน 3 จากการนำเข้าทั่วโลกช่วงปี 2547-2560 ขณะที่กองทุนสัตว์ป่าโลกรายงานว่า ความนิยมนำม้านำมาใช้เป็นยารักษาโรคเป็นแรงผลักดันให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทั้งในจีน ไต้หวัน และอินโดนีเซีย งานวิจัยของฟอสเตอร์ ยังศึกษาแหล่งที่มาของม้าน้ำช่วงปี 2559-2560 พบว่าร้อยละ 95 นำเข้าจากหลายประเทศที่มีกฏหมายห้ามส่งออก โดยไทย เป็นผู้เพาะเลี้ยงและส่งออกม้าน้ำอันดับ 1 โดยส่งไปยังร้านขายยาแผนโบราณของจีนในฮ่องกง